Z tohoto článku se můžete dozvědět, jak udělat domácí frézku na dřevo vlastníma rukama doma a provádět základní operace s polotovary. Text popisuje postupnou technologii pro vytvoření nástroje: analýzu konstrukčních prvků zařízení a všech komponent nezbytných pro jeho instalaci, výkresy velikostí a detailní popisy, které pomohou vytvořit každý z těchto prvků a dát je dohromady.

Frézovací stroje jsou často vyráběny pro provádění několika funkcí při zpracování dřeva.

DIY dřevo frézka: specifičnost návrhu

Frézovací stroje na dřevo mohou mít různé účely. Některé přístroje jsou určeny k provedení pouze jedné operace, jiné jsou multifunkční. Nákup profesionálního nástroje je drahý, tolik řemeslníků se uchylují k výrobě vlastních nástrojů pro zpracování dřeva. Nejčastěji se takový frezer používá v malých dílnách.

Pomocí frézovacího stroje můžete provádět takové operace, jako je zpracování hran, řezací štěrbina a průchozí díry.

Frézovací stroje se obvykle používají pro zpracování dřeva v rovném nebo zakřiveném obrysu. Jako pracovní prvek v provedení slouží hlava nože, která provádí rotační pohyb. Ve většině případů je tato část svislá. Existuje mnoho typů fréz, z nichž každá má své vlastní konstrukční prvky.

Nejoblíbenější typy zařízení:

 • standardní vřeteno (vřeteno je umístěno vertikálně);
 • provedení s jedním vřetenem, kde se vřeteno nebo domácí frézovací stůl ohýbá;
 • kopírovací frézky s vřetenem s horním umístěním;
 • kopírování konstrukcí s vřetenem s horizontálním umístěním (nástroj je určen pro zpracování vrtulí ze dřeva).

Věnujte pozornost! Ve všech uvedených vzorech, kromě posledního, je materiál podáván ručně.

Zařízení frézky: provedení s jedním vřetenem

Konstrukce stroje s jedním vřetenem zahrnuje horizontální stůl s párem objímek pro pero a drážku, určených pro upevnění vodicích linek. Je instalován na litinovém rámu. Pod stolem jsou diapozitivy, které se pohybují podél vodítek. Jsou vybaveny vřetenem na axiálním ložisku a dvojicí ložisek. V horní části tohoto prvku je další vřeteno - vložka. Je určen pro montáž řezných dílů.

Pro obrábění velkých obrobků musíte použít zesílené vřeteno.

Šoupátko vřetena lze v případě potřeby zvednout. K tomu se používá kuželový převod s ručním kolečkem nebo šroubem. Řemenový pohon umožňuje pohyb vřetena. K tomu lze použít čítač, motor nebo hřídel motoru.

Chcete-li, aby takovýto router na dřevo měl vlastní ruce, musíte vzít v úvahu některé nuance. V některých případech nemůžete bez dodatečného zpevnění vřetena. Taková potřeba vyvstává, pokud je nutné zpracovávat obrobky s velkou výškou, jinak je díl vystaven vážnému zatížení. K tomu je třeba na stole stroje nainstalovat a zajistit horní doraz. Tento prvek je upevněn na držáku. Pro řízení pohybu obrobku během procesu frézování je žádoucí použít vodicí kroužek nebo pravítko.

Stroje, ve kterých se vřeteno nebo stůl ohýbá, umožňují provádět širší rozsah zpracování dřeva vlastníma rukama. Kromě standardních operací umožňují tyto konstrukce dosáhnout vyšší kvality zpracování, čímž se získá čistý a jednotný povrch. Tohoto výsledku lze dosáhnout ošetřením dřeva pod úhlem pomocí mlýnů s velmi malým průměrem. Zařízení se šikmým vřetenem je mnohem bezpečnější a pohodlnější.

Zařízení samoobslužného kopírovacího stroje na stromě s umístěním horního vřetena

Tato zařízení slouží k provádění kopírovacích prací. To nevyžaduje vysoký výkon. Takové konstrukce umožňují frézování a vrtání k vytvoření prolamovaných výrobků.

Domácí kopírka frézka na dřevo

Kopírka může nahradit tři nástroje najednou:

 1. Fraser.
 2. Vrtačka.
 3. Jigsaw.

Zpracování dřeva se provádí řeznými mlýny. Vřeteno vyvíjí velký počet otáček, takže ošetřený povrch je velmi čistý.

Samoobráběcí dřevoobráběcí stroj lze použít pro různé účely:

 • kalibrační bossy;
 • zhotovení prolamovaných rámů;
 • studium stěn žeber, atd.

Jako základ pro tento design používal postel z litiny. Jeho horní část je zakřivená ve tvaru srpku. Tato zóna slouží k montáži elektromotoru.

Díky silné a spolehlivé konstrukci stroje lze použít k provádění různých operací se dřevem

Věnujte pozornost! Postel plní funkci spoje, na které jsou instalovány všechny prvky domácí frézky na dřevo. Čím silnější a spolehlivější je jeho design, tím lépe.

Motor je namontován na kolejnicích. Díky systému pák se tyto prvky mohou pohybovat nahoru a dolů. Tato sekce se uvede do pohybu stisknutím pedálu, který je vybaven speciální zarážkou. Hřídel rotoru motoru je připojen k vřetenu, kde je upevněn držák nástroje. Tato kazeta může být samostředící nebo americká.

Ve spodní zóně stolu namontovaného na lůžku na pohyblivém držáku. Taková konstrukce se může pohybovat podél vodítek vertikálně pomocí ručního kolečka. Existují i ​​další možnosti pro výrobu domácí frézky na stromě vlastníma rukama, výkres tohoto návrhu zahrnuje vertikální pohyb stolu v průběhu práce stisknutím pedálu. U těchto modelů zůstane elektromotor a vřeteno pevné.

Jak udělat soustruh na dřevo vlastníma rukama: kresby a technologie

Nejjednodušší způsob, jak osobně vytvořit nástroj doma, je postavit soustruh nebo směrovač z vrtačky nebo elektromotoru odebraného z jiného nástroje. Tento proces není tak obtížný, takže každý mistr je schopen vyrovnat se s jeho implementací. To bude vyžadovat elektromotor, jehož výkon nepřekročí 500 W, a materiály po ruce. Jako pohon lze použít i vrták. Samozřejmě, aby se soustruh bude vyžadovat určité dovednosti.

Zařízení zadní babičky samoobráběcího soustruhu na stromě

Pro konstrukci stroje jsou nezbytné následující prvky:

 • kovové lůžko;
 • elektromotor;
 • pouta;
 • zpět babička.

To není na škodu získat výkres, který vám pomůže orientovat se ve velikosti a řádně vyrábět všechny konstrukční prvky pro následnou montáž.

Jak udělat domácí vrtací stroj sami s motorem

Nejprve je třeba připravit hřídel motoru. K tomu je nainstalována čelní deska a vhodné je také centrum se závitovou ocelí. Montáž druhého středu se provádí v trubkovém koníku. Pro výrobu lůžka budete potřebovat dvojici rohů o rozměru 5x3 cm, jejich délka - 15 cm, motor je připevněn k lůžku pomocí šroubového spoje.

Ukázka domácí vrtačky

Věnujte pozornost! Střední část koníku se musí nutně shodovat se středem hřídele motoru.

V další fázi výroby domácího stroje se montáž provádí ručně. Tento prvek je tvořen dvojicí horizontálních a dvojice vertikálních rohů. K němu je připojena trubka pro vřeteno. V něm je třeba vložit šroub, jehož průměr je 1, 2 cm a jeho hlava je předtím uzemněna v pravém úhlu. Je tak vyznačena centrální část vřetena. Poté je babička instalována na postel. Na horním stojanu, který je spojen s horizontálními rohy, je nutné trubku upevnit svařením.

Pro výrobu podruchnika je třeba vzít ocelovou tyč s fasetou. Tento prvek by měl mít také díru, která bude použita k zabezpečení pravítka podpory. Trubku je nutné svarovým svarem svářet svisle do dlouhého rohu. Pak je do ní vložen otočný dřík.

Vřeteno vřeteníku bude používat rotor motoru, na kterém je upevněna čelní deska. Musí udělat několik děr. Zástrčka bude vložena do středu. Otvory na hranách jsou určeny k upevnění dílu pomocí šroubů.

I s pomocí jednoduchých nástrojů můžete vytvořit zajímavé dřevěné výrobky, proto je třeba studovat technologii práce s nástrojem a praxí

Jak si vytvořit vlastní ruce z vrtacího soustruhu na dřevo

Mít po ruce pracovní stůl s pevným a hladkým pracovním povrchem, můžete postavit soustruh, aniž by se uchýlil ke konstrukci postele. Elektrický vrták bude v tomto případě vykonávat funkci rotačního pohonu a vřeteníku. Podle nejjednoduššího výkresu stroje je tento nástroj dostačující pro upevnění na pracovní plochu skrz krk. Svorky a svorky jsou vhodné pro upevnění.

Dále musíte udělat stop, který bude fungovat jako koník.

Tento prvek je namontován před vrtákem. Pro jeho vytvoření můžete vzít dva kusy dřeva a seřizovací šroub, na jednom konci pod kuželem. Pokud má být stroj používán pro zpracování masivních dřevěných přířezů, pak je vhodné upevnit podpěru na stůl pomocí svorek.

Pro výrobu nástrojů vlastními rukama poměrně levné materiály. Soustruh na základě vrtáku lze použít k broušení různých částí:

 • kliky dveří;
 • konstrukční detaily schodišť;
 • dekorativní předměty atd.

S pomocí pracovního stolu s pevným a hladkým pracovním povrchem můžete vyrobit soustruh z vrtačky vlastníma rukama

Věnujte pozornost! Stroj s dřevěnou svorkou je vhodný výhradně pro zpracování dřevěných přířezů. Nepoužívejte tento nástroj k práci s kovem.

Pro rozšíření funkčnosti nástroje může být jeho design doplněn tryskami a dalšími zařízeními, která mohou zlepšit kvalitu práce.

Mezi tato vylepšení patří:

 • vinutí na transformátorech;
 • nanesení barvicí kompozice na rotující část pro vytvoření vzorů;
 • kreslení spirálních zářezů při přípravě atd.

Instalace speciální konzoly ve formě kopírky vám umožní použít stroj k vytvoření celé řady identických částí nebo produktů ze šablony.

Příklad multifunkčního domácího dřevoobráběcího stroje z vrtáku

Jak si vyrobit dřevo frézka vlastními rukama: kresby, video, instrukce

Tato kategorie nástrojů zahrnuje několik odrůd. Než uděláte frézovací stroj, musíte předem zvážit všechny podrobnosti:

 1. Rozhodněte se pro typ konstrukce a jaké úkoly nástroj provede.
 2. Rozhodněte se pro materiály, které mají být použity pro konstrukci každého prvku, a metody upevnění.
 3. Vypočítejte technické a provozní parametry nezbytné pro plný provoz.
 4. Vybrat pro ruční CNC frézku na dřevěné výkresy s rozměry všech dílů.

Pro práci s komplexními prvky bude zapotřebí fréza s vysokým výkonem a velkým počtem otáček. Odborníci doporučují upřednostnit zařízení, která mají ruční nastavení vřetena a automatickou stabilizaci. Funkce jako rychlé zastavení a plynulý start budou užitečné. V ideálním provedení nevyžaduje výměna kartáčů elektromotoru demontáž tělesa nástroje.

Související článek:

Ruční frézování na stromě: vlastnosti nástroje a oblasti jeho použití

Návod k použití. Součásti. Doporučení týkající se výběru návrhů a přehled nejlepších modelů.

Konstrukce mlýnu se skládá z následujících prvků:

 • pracovní desky;
 • postele;
 • vřeteno;
 • paralelní zastavení;
 • dávat sáně;
 • vysavače.

Hlavní uzly frézky

Dobrá rada! Doporučený výkon motoru pro stroj je 2 kW nebo více. Nástroje s nižšími sazbami nebudou schopny zpracovat polotovary z tvrdého dřeva.

Výběr materiálů pro výrobu dřevoobráběcích strojů vlastními rukama

Aby mohlo lůžko vydržet vysoké dynamické zatížení, je žádoucí použít kov jako materiál pro jeho výrobu. Nejvhodnější možností je trubka se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. Použití masivního kovového rohu je povoleno.

Volba takových materiálů umožňuje vytvořit konstrukci bez použití svařovacího stroje. Všechny prvky jsou spojeny šrouby. Design je skládací, což usnadňuje jeho přenos a přepravu. Kromě toho můžete pomocí vhodného výkresu frézovacího stolu vytvořit vlastními rukama nastavitelné nohy. Pohyblivé podpěry umožňují nastavit stroj vodorovně.

Pro výrobu desek vhodné materiály:

 • vícevrstvé překližkové listy;
 • hoblovaná prkna;
 • MDF, OSB nebo DSP.

Stůl pro dřevoobráběcí zařízení

Deska stolu musí mít hladký povrch. Jakékoli nesrovnalosti ovlivní kvalitu práce. Kromě toho je nutné odstranit všechny faktory, které mohou při zpracování polotovarů způsobit škrábance.

Při výrobě stolu pro router s rukama můžete rovnou plochu dosáhnout několika způsoby:

 • plastová úprava;
 • pečlivé seřízení a broušení hoblovaných desek;
 • kovový lem.

Pro výrobu routeru můžete použít asynchronní nebo kolektorový motor. První varianta je poměrně nenáročná na provoz a neznamená omezení velikosti použitých fréz. Mezi nevýhody - vysoká úroveň hluku. Motor kolektoru je přístupnější, ale jeho kartáče se opotřebovávají rychleji.

Schéma vhodného stolu pro frézu s odkládacími boxy

Jak vytvořit nástroje pro samotný router

Domácí mlýny na dřevo jsou schopny efektivně zpracovat dřevo, ale když jsou v kontaktu s tvrdými materiály, řezné prvky se rychle stávají tupými. Rozsah použití těchto dílů je proto značně omezen.

Pro výrobu mlýnu na stromě vlastníma rukama je nutné vzít válcový blok a odříznout polovinu jeho průměru v oblasti, kde se bude nacházet řezná zóna. Poté je nutné vytvořený přechod vyhladit. Z odříznuté části obrobku je nutné odstranit další 1/4 průměru a provést podobnou operaci. Pak byste měli obrobenému řezu frézy dát obdélníkový tvar. K tomu odřízněte spodní část. Tloušťka výsledné pracovní plochy by měla být 2-5 mm.

Dobrá rada! Chcete-li řezat kovový blok pod řezačkou, můžete použít vrták nebo brusku, přizpůsobit tento nástroj k provedení tohoto úkolu. Břit je možné vyrobit pomocí brousicího stroje.

Pomocí různých fréz je možné vytvořit různé technologické drážky, drážky, hřebeny, zahloubení

Doporučení pro výrobu domácích řezaček dřeva:

 1. Ostření řezné části je žádoucí provádět v úhlu 7-10 °. Ostřejší hrana bude mnohem horší a rychle ztratí ostření.
 2. Pomocí úhlové brusky s kovovými kotouči můžete řezací části frézy dát potřebnou konfiguraci. Pro tyto účely vhodné a potažené diamantem potaženými pilníky.
 3. Pokud má fréza složitou konfiguraci, můžete ji vyrovnat nebo ohnout.

Jak vyrobit frézku vlastními rukama

Nejjednodušší frézka může být vyrobena na stejném principu, jaký byl popsán výše. Existuje několik způsobů, jak navrhnout vedoucí designové centrum.

V prvním případě je na hřídel umístěna ocelová trubka s tenkými stěnami. Tato metoda je považována za nejjednodušší, ale není bez vad. Obsluha nebude schopna zpracovávat obrobky, jejichž průměr je menší než vnitřní část trubky. Taková konstrukce navíc nebude schopna být v případě potřeby rychle demontována.

Pomocí frézky můžete bezpečně upevnit jak nástroj, tak obrobek, což vám umožní získat výrobek nejvyšší kvality

Ve druhém případě bude obrobek připevněn k čelní desce. K tomuto účelu můžete použít šrouby, u kterých je třeba provést díry. Tato metoda má také nevýhody. Диаметр обрабатываемых заготовок ограничивается размером планшайбы. Чтобы упростить этот процесс можно изготовить специальный патрон, хотя и в этом случае не удастся избежать некоторых ограничений.

Задний центр, который будет использоваться для фиксации длинных заготовок, нужно установить на задней бабке. Монтаж электрического двигателя осуществляется на раму. В целом, простейшие конструкции токарного и фрезерного инструмента во многом похожи. При желании получить более функциональный прибор можно изготовить фрезерный станок с ЧПУ своими руками, но для этого потребуются дополнительные технические знания.

Технология изготовления стола для фрезера своими руками с чертежами

Существует несколько вариантов конструкций, которые можно использовать для установки настольного фрезерного станка с ЧПУ. Столы могут быть стационарными или портативными. Кроме этого, существует еще и агрегатная разновидность. Такая конструкция позволяет расширить поверхность стола для использования фрезера.

Чаще всего мастера отдают предпочтение стационарным конструкциям, имеющим металлический каркас. В качестве материала для столешницы подойдет голландская фанера.

Схема конструкции стола для фрезера

Věnujte pozornost! Изготавливая стол для ручного фрезера своими руками, обязательно нужно учитывать рост человека, который будет за ним работать.

Список необходимых инструментов и материалов включает:

 • металлические детали для каркаса (труба или уголок);
 • направляющие из алюминия;
 • оси для фиксации фрезера;
 • шпаклевка, а также грунтующий и красящий составы;
 • samořezné šrouby;
 • мебельные болты (60х6 мм);
 • шестигранные регулировочные болты с гайками (4 шт.);
 • финская ламинированная фанера с влагостойкими свойствами (толщина листа 1, 8 см);
 • материал для изготовления параллельного упора (фанера или доски);
 • vrtací a vrtací souprava;
 • шуруповерт и электрический лобзик;
 • svařovací stroj;
 • вспомогательные приспособления (кисти, тряпки, шпатель).

Переносной стол для ручного фрезера позволит обрабатывать небольшие детали древесины

Имея все необходимое можно без труда изготовить конструкцию фрезерного стола своими руками, видео-обзоры технологии, которых немало в сети, помогут наглядно ознакомиться с этим процессом.

Технология изготовления станка ЧПУ своими руками: чертежи и сборка

Фрезер с ЧПУ отличается от обычного инструмента наличием программы, которая контролирует его работу. На многих видео самодельные станки изготавливаются на основе балки с прямоугольным сечением, которая закрепляется на направляющих. Фрезер с ЧПУ не является исключением. В процессе монтажа несущей конструкции желательно не использовать сварных соединений, фиксацию лучше выполнять с помощью болтов.

Faktem je, že svary jsou vystaveny působení vibrací, díky čemuž bude rám podléhat postupnému zničení. V důsledku změny geometrických rozměrů zařízení ztratí svou přesnost a kvalitu zpracování. Je žádoucí, aby výkresová tabulka umožňovala pohyb nástroje vertikálně. Pro tyto účely použijte vhodný šroub. Rotační pohyb bude přenášen pomocí ozubeného řemene.

Svislá osa je základním prvkem návrhu. Pro jeho výrobu můžete použít hliníkovou desku. Je velmi důležité, aby rozměrové parametry osy odpovídaly rozměrům budoucího stroje.

Schéma CNC stroje na kruhových vedeních

Dobrá rada! Pomocí muflové pece můžete odlit svislou osu hliníku s ohledem na rozměry uvedené na obrázku.

Montáž stroje by měla začít instalací dvou stupňů elektromotorů. Jsou instalovány za svislou osou přímo na karosérii. Jeden motor bude řídit pohyby frézovací hlavy horizontálně, druhý - svisle. Pak musíte jít do instalace zbývajících součástí konstrukce.

Rotační pohyb bude přenášen na uzlové prvky nástroje pomocí pásových převodů. Před připojením správy softwaru k hotovému mlýnu je nezbytné zkontrolovat jeho provoz a v případě závad je odstranit. Mnoho řemeslníků používá video recenze sestavit stroj sám, kde tento proces je podrobně popsán.

Zařízení pro tvorbu CNC frézky pro dřevo DIY

Chcete-li vytvořit CNC frézku doma, je nutné použít krokové motory. Poskytují možnost pohybu nástroje ve 3 rovinách. Pro vytvoření domácího stroje jsou ideální elektromotory, které jsou přítomny v maticové tiskárně. Je nutné zajistit dostatečný výkon motorů. Kromě motorů jsou vyžadovány ocelové tyče.

CNC frézka je vyrobena z kovových profilů s malou velikostí mlýnu

Maticová tiskárna má jen několik motorů a tři budou potřeba pro vytvoření routeru. Proto jsou vyžadována některá stará tisková zařízení. Je žádoucí, aby motory měly 5 řídicích vodičů. Díky tomu se zvyšuje funkčnost nástroje.

Stejně důležité jsou i ostatní parametry motorů:

 • stupeň rotace v jednom kroku;
 • odpor vinutí;
 • napětí.

Pro sestavení pohonu budete potřebovat šroub a matici. Velikost těchto částí je vybrána s ohledem na výkres. K zajištění hřídele motoru a čepu můžete použít silné gumové vinutí z elektrického kabelu. Nylonové pouzdro se hodí jako úchyt, mělo by být vloženo do šroubu. Jako pomocný nástroj můžete použít vrták a soubor.

Nástroj bude spravován softwarem. Povinným prvkem stroje je port LPT, který zajišťuje připojení řídicího systému k routeru přes elektromotory. Kvalita součástí použitých při montáži stroje závisí na jeho životnosti a kvalitě provedených technologických operací. Proto je třeba důkladně přistupovat k výběru dílů. Když jsou všechny elektronické komponenty stroje instalovány a připojeny, zbývá pouze stáhnout ovladače a software.

CNC frézka může být vyrobena z odpadních materiálů pomocí MDF, ocelových upevňovacích prvků a starých dílů z tiskárny.

Kolik to bude stát za nákup CNC frézky: ceny nástrojů

Pokud se prakticky každý mistr dokáže vyrovnat s výrobou ručního směrovače a stacionárního stolu, pak se montáž CNC stroje jeví jako nemožný úkol pro mnohé. Domácí konstrukce navíc nemají takové schopnosti, které může nabídnout továrně vyráběný nástroj.

Dobrá rada! Pokud chcete použít směrovač k provádění složitých prací na stromě, je lepší dát přednost továrním strukturám, které jsou přesně kalibrovány a mají mnoho funkcí.

Ceny na nich se liší v závislosti na funkčnosti, velikosti stolu, výkonu, výrobci a dalších parametrech.

Průměrné ceny frézovacích strojů vyráběných ve výrobě:

Název strojeDélka stolu, mmCena, rub.
LTT-K0609 (LTT-K6090A) 900228970
WoodTec MH-6090246780
LTT-P6090329120
Rj 1212 1300317, 000
WoodTec MH-1212347350
RUIJIE RJ 1200399200
WoodTec MH 1325 2500496350
WoodTec MH-1625540115
WoodTec VH-1625669275
RJ 2040 30001056750
WoodTec VH-20301020935
WoodTec VH-20401136, 000

Budování stroje se softwarem je poměrně složitý proces, který vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Tuto práci nelze provést bez vhodného výkresu a nezbytných údajů. Prvky jako smyčky pro signalizaci, krokové motory a desky mikroprocesorů mohou být odstraněny ze zastaralého zařízení nebo zakoupeny online. Mnoho internetových obchodů nabízí hotové sestavy pro montáž fréz pro domácí dílny.

Výroba frézky na dřevo DIY: video instrukce

Kategorie: