Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Bez ohledu na to, jak dobře je organizovaná práce v podniku organizována, nelze nikdy vyloučit vznik průmyslové havárie. V takových situacích často život oběti závisí na schopnosti druhých poskytovat první (předlékařskou) péči. Před nástupem do zaměstnání v každém podniku, s budoucími zaměstnanci, je povinná úvodní instruktáž. Kromě různých bezpečnostních pokynů obsahuje program informace o první pomoci.

Elektrický personál s 2-5 elektrickou bezpečností by měl být schopen uvolnit oběť před účinky elektrického proudu a mít praktické dovednosti pro poskytování první pomoci. Tyto dovednosti jsou obvykle vyvíjeny na speciálních figurínách. Pro upevnění znalostí první pomoci je předepsáno opakovat výuku každých šest měsíců, doporučuje se zkontrolovat naučenou látku. To lze provést nejefektivněji pomocí online testu první pomoci níže.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: