Vzhledem k kvalitě dodávaného napětí v síti mnozí uvažují o koupi vhodného zařízení na ochranu elektrických zařízení. Správně spočítejte výkon, vyberte konkrétní charakteristiku zařízení, dozvíte se, jak instalovat usměrňovače a načasování jejich provozu lze provést studiem názorů spotřebitelů a doporučení odborníků. Abychom vám pomohli článek "Stabilizátory napětí pro domácnost: recenze. Což je lepší zvolit převodník.

Nákup a instalace regulátoru napětí bude levnější než výměna spáleného zařízení

Stabilizátory napětí pro domácnost: recenze. Což je lepší zvolit zařízení pro ochranu elektrotechniky

Stabilizátory napětí jsou zařízení, která automaticky regulují napětí dodávané do sítě v rámci přípustné hodnoty pro bezproblémový provoz elektrotechniky. Mohou být použity jak pro jednotlivá zařízení (lokální), tak pro ochranu celé sítě jako celku (stacionární).

Jak si vybrat regulátor napětí pro soukromý dům

Volba stabilizátoru pro dům začíná určením typu napájení. Ve většině případů se jedná o jednofázové napájení, když je k domu připojen kabel se třemi nebo méně vodiči. S tímto typem napájení se používají jednofázové regulátory napětí pro domácnost. Pokud kabel obsahuje čtyři vodiče, je výkon třífázový, určený pro provoz elektrických zařízení při napětí 380V. V tomto případě použijte třífázové regulátory napětí pro domácnost.

Vnitřní zařízení stabilizátoru LogicPower s výkonem 0, 35 kW

Z přezkoumání je známo, že v případě třífázového napájení, pokud by neměly fungovat třífázové spotřebiče, mohou být instalovány tři jednofázové usměrňovače a mohou být vybrány s různým výkonem a charakteristikami, což rovněž ovlivní celkové náklady zařízení. Takže pro samostatné nízkoenergetické zařízení je vybrán lokální usměrňovač bezvýznamného výkonu, jehož náklady jsou mnohem nižší než náklady na výkonnější analogy. Kromě toho může být fáze, která se používá jen zřídka, nechráněna. Můžete také použít přesnější ekvalizér na jedné fázi a méně přesný ekvalizér na straně druhé, a tedy nižší cenu.

Související článek:

220V stabilizátor napětí pro: jak vybrat zařízení pro ochranu zařízení. Parametry jednofázových zařízení. Představuje stabilizátor instalace. Výběr optimálního modelu.

Určení požadovaného výkonu pro ekvalizér, můžete jít dvěma způsoby. V prvním případě byste měli být vedeni automatickým spínačem. Pokud stroj omezí napájení na 25A, je požadovaný výkon stabilizátoru definován jako produkt 25A x 220V = 5, 5 kW. Přidáním výkonové rezervy získáme požadovaný stabilizační výkon 6 kW.

Stabilizátory napětí Teplocom jsou určeny pro použití v topných systémech

Studium názoru uživatelů, můžete zjistit, co snížit výkon usměrňovače, a tedy i náklady na jeho pořízení, snad sčítáním kapacity všech zařízení. S ohledem na to, že všechna zařízení nebudou zapnuta současně, můžete zvolit méně výkonné zařízení.

Dalším důležitým ukazatelem je rozsah vstupního napětí.

Dobrá rada! Rozsah provozního napětí na vstupu je považován za rozsah zařízení, ve kterém usměrňovač pracuje nejen, ale také zajišťuje uvedenou přesnost stabilizace.

Z hodnocení zákazníků:

„Někteří nekompetentní prodejci si zaměňují koncepty pracovního rozsahu s limitním rozsahem, ve kterém stabilizátor jednoduše bude pracovat, aniž by poskytl uvedenou přesnost stabilizace. Nespadni za takové triky. “

Igor Homchuk, Krasnojarsk

Jednofázový triak stabilizátor Luxeon výkon 2, 1 kW

Vliv přesnosti vyrovnávání stabilizátoru na různé elektrotechniky

Zastavení vaší volby na přesnost zarovnání, měli byste vědět, že tato vlastnost ukazuje, jak dobré bude výstupní napětí. Dobrá zpětná vazba byla získána elektromechanickými stabilizátory Resant, což dává výstupní napětí +/- 2%. Tento indikátor umožňuje použití těchto stabilizátorů pro vysoce přesné zařízení a technologii s elektromotory.

Přesnost regulace stabilizátoru pod 220V ± 3% s klesajícím napětím ovlivňuje světelné zdroje a halogenové žárovky. Oko se stává viditelným, že při přepínání stupňů usměrňovače může měnit úroveň osvětlení. Výběr stabilizátoru, měli byste zvážit tento faktor.

Obvod vyrovnávání napětí sítě pomocí stabilizátoru

Pro moderní vybavení domácnosti je nutné zvolit modely s přesností stabilizace 220V ± 7%.

Přítomnost audio zařízení, hi-fi přístrojů, drahých modelů televizorů, kotlů na plynové topení s elektronickým ovládáním v domě zajišťuje stabilizátor s vysokou údržbou napěťové přesnosti na výstupu - 220V ± 1%.

Nástěnné modely stabilizátorů napětí od výrobce Rucelf

Hlavní kritéria pro výběr regulátoru napětí pro soukromý dům

Při rozhodování o tom, který regulátor napětí je nejlepší pro domácnost, je třeba zvážit hlavní kritéria:

  • ochranné faktory - pro usměrňovače je důležitou podmínkou přítomnost ochranných funkcí, které chrání zařízení před zkratem, přehřátím a přetížením, ovlivňují správnou funkci a životnost zařízení;
  • regulace napětí na vstupu - stojí za to zvolit stabilizátory s regulačním rozsahem 210-230V. Takový model umožní připojení k existujícímu síťovému vybavení určenému pro západní standardy, aniž by došlo ke zhoršení jeho technického stavu a prodloužení životnosti žárovek na 210V;
  • automatické zapnutí usměrňovače - takové zařízení je možné po vypnutí (v případě výpadku napětí z pracovního rozsahu) po zvolené době automaticky obnovit zátěž (v případě návratu napětí do normálu). To neumožní ručně zapnout zařízení;
  • přizpůsobení výkonu při jakémkoliv napětí na vstupu - takové zařízení je schopno udržet deklarovaný výkon na výstupu, když napětí na vstupu klesne.

Vnitřní zařízení reléového jednofázového stabilizátoru LogicPower LPH-800 RD

Dobrá rada! Při nákupu stabilizátoru byste měli vzít v úvahu, že jmenovitý výkon zařízení bude mnohem nižší, pokud je vstupní napětí nižší než 220V. Silné odchylky napětí mohou snížit výkon zařízení o polovinu.

Návštěvou tematických fór, můžete se poučit z recenzí, které regulátor napětí je nejlepší pro dům.

Zde jsou některé z nich:

„S kolísáním napětí v síti do 150V je lepší zakoupit elektromechanický stabilizátor ASN-15000/1-EM. Toto zařízení, dokonce i na 140V vstupu, poskytuje 180V výstup. Funguje bezchybně, bez poruch. A sestra ASN-10000/1-C, elektronická, ani nevytáhne čerpadlo pro přívod vody. “

Ilya Samoilov, Saratov

Výrobce regulátoru napětí Susan Resanta

„Koupil jsem Resant ASN-20000/1-EM před třemi lety, pracoval několik měsíců a přestal srovnávat napětí. Vzal ho do servisního střediska, v rámci záruky vyměnili kartáče. Po opravách pracuje s vysokou kvalitou. "

Sergej Ushakov, Petrohrad

„Mám nainstalovaný jednofázový stabilizátor Voltron PCH-3000, zařízení kompaktních rozměrů, namontované na zdi a nezabírá mnoho místa. Všechno mi vyhovuje. “

Grigory Vyatkin, Minsk

Princip činnosti stabilizátoru s dvojitou konverzní soustavou

Které regulátory napětí jsou lepší: přehled některých modelů

Při výběru usměrňovače byste měli věnovat pozornost schopnosti zařízení přenášet zatížení. Například, pokud bylo zakoupeno výkonné 10kW zařízení a síťové napětí kleslo na 160V, usměrňovač selhal. To znamená, že stabilizátor byl s nízkou tolerancí zátěže a při 160V měl výkon 5 kW namísto uvedených 10 kW. Proto je důležité, jaké zatížení může stabilizátor odolat, když se změní napětí v síti.

Dobrá rada! Pro normální provoz usměrňovače by měly být upřednostňovány modely s vysokou nosností nebo pro získání modelu dvakrát většího výkonu oproti plánovanému provedení.

Automatický stabilizátor napětí Powerman AVS 1000D PLUS

Schopnost usměrňovačů odolávat přetížení po určitou dobu se nazývá přetížitelnost. Toto kritérium ukazuje správnost a kvalitu zpracování zařízení. Nestandardní modely převodníků nepřetížují.

Recenze ukazují, že zařízení ORTEA, italské regulátory napětí pro dům, jejichž cena je velmi vysoká, mají vysokou kvalitu montáže, vysokou odolnost proti přetížení, přesnost normalizace ± 0, 5, ochranné funkce a elektronickou regulaci.

Progress Outdoor AC Voltage Regulator

Od domácích výrobců jsou usměrňovače Calm, Leader. Spolehlivé přístroje, nicméně přesnost stabilizace těchto modelů je ± 5.

Firma Resanta vyrábí vysoce kvalitní high-tech zařízení zaměřená na požadavky mezinárodních standardů. Vyznačují se vysokou přesností napětí na výstupu, vynikající schopností odolat přetížení, tichým provozem a dostupnou cenou.

Recenze čínských výrobců nechávají mnoho na přání. Taková zařízení jsou obvykle nekvalitní, někdy postrádají funkci normalizačního napětí, jsou krátkodobá a mají tedy nízkou cenu.

Elektromechanický regulátor napětí Resanta ASN-1500/1-EM

Vlastnosti připojení domácích regulátorů napětí pro domácnost

Při připojování usměrňovače v domě dodržujte tato pravidla:

  • pokud je ekvalizér instalován pro ochranu celého domu, měli byste opustit pobočku pro elektrické spotřebiče, které nemohou být připojeny přes stabilizátor;
  • usměrňovač musí mít ochranu ve formě automatu nebo bypassového můstku;
  • zařízení je připojeno pouze k elektrickému generátoru;
  • instalační stabilizátor by měl být možný ve vytápěné místnosti.

Stacionární stabilizátory podlahy Hertz (Elix) pro použití v soukromých domech

Opravte odporový regulátor napětí sami

Někteří uživatelé ve fórech sdílejí informace, že v případě poruchy zařízení je možné opravit regulátor napětí v domácnosti nezávisle.

Proud v domácích sítích se mění s vysokou frekvencí, resp. Servopohon se také často otáčí, což může poškodit motor přístroje. Nadměrné tření a zahřívání kartáčů přispívá k jejich opotřebení a ucpání vodičů.

Pokud přístroj vypálil motor, můžete jít dvěma způsoby. V prvním případě si zakupte a nainstalujte nový motor.

Poškozený stabilizátor může být opraven sám.

V druhém případě je možné se pokusit obnovit motor vlastníma rukama. Nejdříve je nutné odpojit motor od všeobecného obvodu a připojit jej k poměrně silnému zdroji napájení. Pokud výstupy stabilizátoru dodávají proud s napětím 5V a proudem od 100 mA do 150 mA, pak všechny prachové částice, které zastaví práci, spálí.

Poté je pomocí jednoduchého schématu připojen regulátor napětí. Po takové opravě motor znovu spustí provoz.

Oprava regulátoru napětí Resant má nahradit nebo obnovit motor

Z recenzí je jasné, že mnoho uživatelů nakupuje modely regulátorů napětí pro 10 kW dům od firmy Resanta. V tomto ohledu nabízí výrobce pro případ případné poruchy tohoto typu usměrňovače napětí 10 kW. Schémata obecné struktury takových usměrňovačů jsou podobná, s výjimkou některých prvků zařízení s různým výkonem.

Pro správný výběr domácího stabilizátoru použijte doporučení odborníků a výrobců, jakož i přehled spotřebitelů o souladu funkcí usměrňovačů s deklarovanými charakteristikami.

Kategorie: