Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Automatizace odvodu kouře je technologie pro poskytování budov a místností vzduchem, což nevyžaduje značné finanční náklady. Dnes tento systém způsobuje mnoho sporů mezi staviteli a projektanty obytných, průmyslových a veřejných budov a staveb. Všichni však souhlasí s tím, že princip automatizace je nejefektivnějším prostředkem řízení ventilačního systému a jeho jednotlivých prvků (filtr, vzduchový kanál, tlumič atd.). Díky ní člověk nemusí sledovat každou část ventilace, protože tuto funkci provádí počítač. To vám umožní snížit počet zaměstnanců společnosti a snížit výdaje na mzdy na požadované minimum. Předcházení nehodám a mimořádným událostem se také provádí automatizací mazání.

Hlavní výhodou automatického odvodu kouře je schopnost nepřetržitě sledovat teplotu a vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Systém navíc poskytuje režim ručního ovládání, kdy není možné pracovat na „autopilotu“. Další výhodou je schopnost řídit výkon ventilačních systémů s ohledem na specifické parametry a faktory prostředí. Příkladem toho je přítomnost lidí ve větrané místnosti, denní doba nebo sezóna.

Systém automatického odvodu kouře může mít jakoukoliv složitost: od jednoduchých systémů napájení až po vysoce moderní inovativní systémy rozvodu vzduchu. Ty mohou dokonce sledovat parametry nastavené operátorem a udržovat je na určité úrovni.

Nejjednodušší systémy odvodu kouře jsou postaveny na řídících jednotkách, které jsou kombinovány se společnou komunikační sítí nebo jsou zavedeny do stávajících monitorovacích a dispečerských systémů. Jejich cena je nízká, což určuje jejich rychlou návratnost a popularitu mezi designéry.

Složitější distribuční jednotky pro zachycení kouře jsou schopny zpracovat velké množství signálů pomocí speciálních programovatelných senzorů a modulů pro sběr informací. Spotřebitelské rozhraní a software jsou přizpůsobeny potřebám každého konkrétního zákazníka. Tyto systémy mají funkci neustálého monitorování parametrů teploty a vlhkosti, poskytují také schopnost automaticky zapínat a vypínat ventilační systém, což do značné míry šetří zdroje energie.

Díky použití automatického odvodu kouře v jedné místnosti lze instalovat několik typů větrání. To je důležité zejména v průmyslových, průmyslových budovách, velkých kancelářských nebo nákupních centrech. Neustálé sledování všech prvků systému je tvořeno počítačem, který může reagovat na sebemenší změny v průtocích vzduchu. To nejenže nezpůsobuje žádné zvláštní problémy na straně zaměstnanců, ale také znamená značné úspory nákladů na energii.

Podrobný návrh systému automatizace odstraňování kouře

Nabízím Vám reálný projekt automatizačního systému pro odstraňování kouře administrativní budovy.

Schéma 1: Automatizace odvodu kouře
Schéma 2: Automatizační projekt pro odstraňování kouře
Schéma 3: Automatizační projekt odstraňování kouře

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: