Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Pro získání 4. nebo 5. skupiny elektrické bezpečnosti je požadováno absolvování certifikačních testů pro testování znalostí. Provádí je zvláštní komise Rostechnadzor, zřízené v regionálních kancelářích nebo přímo u podniků.

Elektrikáři, kteří obdrželi 4. kvalifikační skupinu, mohou začít plnit následující povinnosti:

  • Provádění vydávání zakázek na řadu prací v elektroinstalacích s napěťovou třídou do 1000 V.
  • Vydávat příkazy k práci s elektrickým zařízením nad 1000 V za předpokladu, že jejich seznam je schválen hlavním výkonným inženýrem podniku nebo jinou osobou odpovědnou za elektrické zařízení.
  • Provádět jakoukoli práci povolenou zaměstnancům s 2. a 3. skupinou elektrické bezpečnosti.

Nejvyšší pátá skupina předpokládá, že specialista je připraven provádět jakýkoli typ údržby elektrických zařízení, provádět správu elektroinstalačních prací, jmenovat odpovědné za elektrické zařízení podniku.

Můžete se připravit na znalostní zkoušku atestační komisí pro zařazení 4. nebo 5. skupiny pro elektrickou bezpečnost pomocí online testu založeného na vstupenkách Rostechnadzor.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: